چپ ها هم باید مثل راست ها آگاهی طبقاتی داشته باشند!

شیلی بر سر دو راهی انتخاب بین چپ و راست است. این کشور بعد از تجربه رقابتی سخت در دور اول انتخابات ریاست جمهوری در روز یکشنبه ۳۰ آبان(۲۱ نوامبر)، در تدارک برای برگزاری دور دوم این انتخابات بین کاندیداهای دو حزب رقیب است. ادامه خواندن Continue reading

“سوسیالیسم دموکراتیک” و چالش‌های کنونی چپ / مصاحبه آرش سرکوهی با کِوین کونِرت

«سوسیالیسم دموکراتیک» و چالش‌های کنونی چپ
گفت‌و‌گوی آرش سرکوهی با کِوین کونِرت، نایب رئیس حزب سوسیال دموکرات آلمان، نماینده پارلمان و رئیس سابق سازمان جوانان حزب سوسیال دموکرات

«سوسیالیسم دموکراتیک» چه معنایی دارد و چه شاخصه‌هایی آن را از مفاهیم قبلی جنبش چپ متمایز می‌کند؟ ادامه خواندن Continue reading

راه طولانی سوسیالیسم در مصر / فاطمه مسجدی و بابک مینا در گفتگو با عاطف سعید استاد جامعه شناسی

چپ در مصر، یعنی در قلب جهان عرب، فرازونشیب‌های بسیاری را پشت سر گذاشته و به‌ویژه پس از سقوط مبارک، به دوره‌ی جدیدی از حیات خود وارد شده است. ادامه خواندن Continue reading

نکاتی در باره حزب نوع جدید / حشمت محسنی

بازسازی چپ در یک پیکره‌ی سیاسی جدید به ترسیم مولفه‌های معینی نیاز دارد که تبیین رویکردی جدید در قلمروی تحزب، یکی از لوازم پایهای تجدید آرایش آن به شمار می‌رود، ادامه خواندن Continue reading

گفت‌و‌گو با افشین متین‌عسگری استاد تاریخ خاورمیانه: نقش اساسی اندیشه چپ در مدرنیته ایرانی

اولین جریان‌های روشنفکری در ایران از عهد قاجار، پس از شکست‌های ایران از روسیه و آگاهی نسبت‌به «مسئله عقب‌ماندگی»، شکل گرفت ادامه خواندن Continue reading