بی نتیجه ماندن دور هفتم مذاکرات : دلار به بالای ۳۰هزار تومان رسید!

همزمان با پایان بی نتیجه دور هفتم مذاکرات احیای توافق هسته‌ای موسوم به «برجام» در وین نرخ ارزهای خارجی در ایران جهشی چشم‌گیر داشت و هر دلار آمریکا در بازار تهران بیش از ۳۰ هزار تومان معامله شد. ادامه خواندن Continue reading

“جهش تولید مسکن” در قبضه سپاه و بنیادهای حکومتی

سپاه پاسداران و بنیاد مستضعفان ۴۰ درصد بازار «نهضت ملی ساخت مسکن» را تصاحب کرده‌اند. برنامه «جهش تولید مسکن» نه به نفع فقرا که حتی توان تامین آورده بیست میلیون تومانی را هم ندارند، ادامه خواندن Continue reading

سرمایه‌داری و اقتصاد ایران (پاره اول)از آغاز صفویه تا پایان رضاشاه / سعید اسماعیلی

مقدمه

موضع اصلی نوشته حاضر آن است که بر ایران کنونی سرمایه‌داری حاکم است و این نظام اقتصادی طی دوره‌ای نسبتاً طولانی و متحول بر ایران سیطره یافته است. ادامه خواندن Continue reading

تجدیدحیات و چیرگی رانت‌خواری / مایکل هادسون / ترجمه‌‌ی علی اورنگ

سرمایه‌داری مالی برعلیه سرمایه‌داری صنعتی

این مقاله بر مبنای فصل اول کتاب جنگ سرد ۲ اقتصاد ژئوپولتیک سرمایه‌داری مالی بر علیه سرمایه‌داری صنعتی است. ادامه خواندن Continue reading

امپریالیسم و ریشه‌های توسعه‌ی ناموزون در ایران / کریم پورحمزاوی

چرا ایران کشوری توسعه‌نیافته است و در حاشیه‌ی جهان در حال تقلا؟ این سؤال امروزی بیش از یک قرن است که دغدغه‌ی جامعه‌ی ایرانی، روشنفکران و دولتمردان بوده است. ادامه خواندن Continue reading

راه سوم و جهانی‌کردن / احمد سیف

اگرچه بخش عمده‌ای از آن‌چه به نام «سوسیالیسم» می‌شناسیم در قرن نوزدهم شکل گرفته است ولی در تمام قرن – به‌جز تجربه‌ی کوتاهی در پاریس- هیچ دولتی ادعای سوسیالیستی بودن نداشت. ادامه خواندن Continue reading