چپ و جنبش‌های اجتماعی در ایران / میزگرد (از مجموعه میزگردهای “درس‌های یک قرن”، منبع : نقد اقتصاد سیاسی)

شرکت‌کنندگان در میزگرد به ترتیب الفبا: هایده مغیثی، عباس ولی، پیمان وهاب زاده و پرویز صداقت، گرداننده‌ی بحث

پرویز صداقت

در قرن طولانی ایرانیان از مشروطه تا امروز شاهد دوره‌هایی کم‌نظیر در تاریخ جهان از انقلاب‌ها، جنبش‌ها و خیزش‌های اجتماعی بوده‌ایم، ادامه خواندن Continue reading

به نام چپ نوین، به کام سلطنت / سرور علی محمدی

چندی است که سلطنت طلبان در لوای چپ نوین می کوشند، با شکستن کاسه کوزه ها،  برسر نیروهای انقلابی مخالف شاه ، لاشه ی متعفن سلطنت را به عطر تجدد، دموکراسی و آزادی خواهی بیالایند و به نام نماد سکولاریسم به افکار عمومی بقبولانند. ادامه خواندن Continue reading

رهاورد جنبش طبقۀ کارگر در تاریخ جنبش‌های زحمتکشان جهان / ناصر زر افشان

ناصر زرافشان: در بارۀ اول ماه مه و دلیل گزینش این روز بعنوان روز جهانی کارگر بارها گفته و نوشته‌اند و هدف من در اینجا تکرار آنها نیست. ادامه خواندن Continue reading

چپ قرن بیست‌و‌یکم ضدسرمایه‌داری خواهد بود / انزو تراورسو / ترجمه :علی سالم

انزو تراورسو، استاد دانشگاه کرنل آمریکا و از جمله روشنفکران انتقادی اروپا، در گفت‌وگوی زیر به وضع کنونی چپ و رابطه آن با شکست‌های گذشته خود می‌پردازد. او به چهار الگوی چپ قرن بیستم اشاره می‌کند و معتقد است هیچ یک از این الگوها دیگر عملی نیستند. بنابراین بازسازی چپ منوط به کنارگذاشتن این الگوها و ارزیابی شکست آنهاست … ادامه خواندن Continue reading